แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแบบไหนที่ปลอดภัย?

แอลกอฮอล์มีหลายประเภทและหลายเกรด มาดูกันว่าแอลกอฮอล์แบบไหนที่มีความปลอดภัยและเหมาะกับการนำมาใช้ทำเป็นสเปรย์/เจลทำความสะอาดมือ...

แอลกอฮอล์มีหลายประเภท รวมถึง เอทิลแอลกอฮอล์ หรือเอทานอล (Ethyl Alcohol / Ethanol), เมทิลแอลกอฮอล์ (Methyl Alcohol), และ ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl Alcohol) เป็นต้น ซึ่งแอลกอฮอล์ที่นำมาทำเป็นเจลหรือสเปรย์ล้างมือในท้องตลาดตอนนี้ คือ เอทิลแอลกอฮอล์ และไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ โดยแบ่งออกเป็น 3 เกรด คือ 

1. ฟาร์มาเกรด (Pharma-Grade) หรือ ฟู้ดเกรด (Food-Grade) เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ 99.9% ถือว่าเป็นแอลกอฮอล์เกรดที่ดีที่สุดและมีราคาสูงที่สุด แอลกอฮอล์เกรดนี้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ มีความปลอดภัย และไม่อันตรายต่อร่างกายหากรับประทานในปริมาณที่น้อย เป็นที่เห็นกันง่ายๆ ในพวกเครื่องดื่มที่มีมึนเมาที่มีแอลกอฮอล์ เช่น วอดก้า วิสกี้ และเบียร์

2. คอมเมอร์เชียลเกรด (Commercial Grade) เป็นเกรดรองลงมา เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ 95% ไม่สามารถรับประทานได้ มีผลเสียต่อผิวหนังค่อนข้างน้อย มักจะใช้ในเครื่องสำอางหรือสเปรย์ต่างๆ มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งและฆ่าเชื้อโรคได้

3. ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl Alcohol หรือ IPA) มักเป็นที่รู้จักในชื่อ "แอลกอฮอล์ล้างแผล" เป็นแอลกอฮอล์สำหรับใช้ภายนอก มีกลิ่นฉุนกว่า แม้ราคาจะถูกกว่าสองเกรดแรก ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ไม่เหมาะกับการใช้ในรูปแบบเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือ เพราะจะทำให้ผิวหนังระคายเคือง แม้จะสามารถเพิ่มส่วนผสมอื่นๆ ที่ทำให้ระคายเคืองน้อยลงได้ก็ตาม

เพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ที่แนะนำให้ใช้ทำเจลล้างมือควรเป็นแอลกอฮอล์ชนิดเอทิลแอลกอฮอล์ ที่ปลอดภัยกว่า และมีปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่ฆ่าเชื้อ COVID-19 ได้ดีและเหมาะสมที่สุด ซึ่งก็คือ 70% หากมีความเข้มข้นที่น้อยกว่านี้ ประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อโรคจะลดลง และหากมากกว่านี้ก็จะทำให้ระเหยเร็วในระดับที่ฆ่าเชื้อโรคไม่ทันนั่นเอง