หน้ากาก Nano Zinc Oxide มีอะไรดี?

หน้ากากผ้าที่ทอฝังเส้นใยนาโนซิงค์ออกไซด์ (Nano Zinc Oxide หรือ Perma) ได้ผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กที่ป้องกันอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอนได้ถึง 70% จึงมั่นใจได้ว่าหน้ากากผ้าชนิดนี้จะช่วยป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้ดี เพราะไวรัสโควิด-19 มีอนุภาคขนาดประมาณ 0.12 ไมครอน จะแฝงมากับสารคัดหลั่งพวกน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ ซึ่งมีขนาดทั่วไปประมาณ 1-5 ไมครอน อีกทั้งหน้ากากชนิดนี้สามารถต้านเชื้อไวรัส และกันฝุ่น PM 2.5 ได้ และยังช่วยประหยัดเพราะสามารถนำมาซักและใช้ซ้ำได้หลายครั้ง จึงถือว่าสมประโยชน์และคุ้มค่า ลดความสิ้นเปลือง ลดขยะ ดังนั้น กากใช้หน้ากากผ้าชนิดนี้ นอกจากจะคุ้มครองสุขภาพของผู้ใส่แล้ว ยังดีต่อสภาพแวดล้อม เนื่องจากจะเป็นการลดการใช้หน้ากากแบบใช้แล้วทิ้งอีกด้วย