Maximize Pro - เราคือใคร?

APC = จุดเริ่มต้นของเรา...

 

บริษัทเอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด (Asia Pacific Petrochemical Company Limited) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2540 ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์อันดับหนึ่งของประเทศไทย และเป็นผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการปิโตรเคมีร่วมกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมเคมีในประเทศไทยมากว่า 23 ปี


ในวันที่ 24 มีนาคม 2557 ได้มีการก่อตั้งบริษัท แม็กซิไมซ์ โปร จำกัด และในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ทำความสะอาดหลากหลายประเภท พร้อมขนาดบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งสินค้าแอลกอฮอล์ทุกชนิดที่บริษัทจำหน่ายนั้น ควบคุมการผลิตโดยบริษัทเอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด อย่างรัดกุมทุกขั้นตอน จึงมั่นใจได้ว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทุกชนิดของเรา มีคุณภาพรับรองจากผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศ